CONTACT

Francouzsko-česká obchodní komora organizuje akce v rámci francouzsko-české obchodní komunity a podporuje rozvoj francouzsko-českých obchodních vztahů. V rámci redesignu komorového magazínu Contact jsme navrhli kompletní řešení layoutu, specifických rubrik, navigačních prvků, obálky a logo periodika. Typografie se opírá o dialog plakátového grotesku Tungstan a služebné soudobé textové antikvy Tiempos. 

rok: 2013–2020
klient: Francouzsko-česká obchodní komora
design: Michal Smejkal
písmo: Tungstan, Tiempos