Dějiny československého komiksu 20. století

Tato obsáhlá obrazová publikace stála na počátku naší dlouhé a milé spolupráce s nakladatelstvím Akropolis a Filipem Tomášem. Sedm kilogramů čisté váhy se rodilo v týmu lidí více než rok. Jde o první komplexní a odborně fundované pojednání o komiksovém 20. století v našem kulturním a jazykovém prostoru. My jsme oba díly po vizuální stránce udělali co možná nejpřehlednější, opatřili je rejstříkem a šubrem, který nedovolí, aby se jednotlivé části zatoulaly, kam nemají. Publikace doprovází stejnojmennou putovní výstavu.

rok: 2015
klient: nakladatelství Akropolis
design: Ondřej Lím, Michal Smejkal, Denisa Myšková
sazba: Jakub Troják
písmo: Euclid Flex, Warnock

Podobné projekty

Před komiksem
Karel Balcar
Literární kronika první republiky
PUNŤA
Via Lucis
Tobě zahynouti nedám
SEKORA – Mravenčí a jiné práce
Karel Teige, Deníky 1912–1925
Kulihrášek