Před komiksem

Kniha Před komiksem mapuje počátky domácího obrázkového seriálu. Přehlednou formou seznamuje čtenáře s vizuální a tiskovou kulturou 19. století a s tendencemi, které vedly k ustavení domácí varianty komiksové tvorby.

rok: 2017
klient: nakladatelství Akropolis
design: Katka Orlíková
sazba: Jaroslav Vlček
písmo: GT Walsheim, Warnock

Podobné projekty

Dějiny československého komiksu 20. století
Karel Balcar
Literární kronika první republiky
PUNŤA
Via Lucis
Tobě zahynouti nedám
SEKORA – Mravenčí a jiné práce
Karel Teige, Deníky 1912–1925
Kulihrášek
Eli Beneš – Nepatrná ztráta osamělosti